แกงกะหรี่ญี่ปุ่น
STAR CHEFS
ผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปพร้อมทานระดับพรีเมียม
ให้ปริมาณแคลอรี่ไม่เกิน 200 แคลอรี่ต่อกล่อง
มีไฟเบอร์และวิตามินต่างๆ ที่ร่างกายต้องการ เช่น
วิตามินเอและวิตามินอี ทั้งยังให้คุณค่าทางโภชนาการสูง
แกงกะหรี่ญี่ปุ่นไก่
JAPANESE CURRY
WITH CHICKEN
แกงกะหรี่ญี่ปุ่นเนื้อวัว
JAPANESE CURRY
WITH BEEF
NEWS
FACEBOOK
Star Chefs was created for you to enjoy quality
dishes in the comfort of your own home.
These dishes are made with freshly sourced
ingredients in line with the same high standards
and recipes I employ in my restaurants.
Please enjoy these delicious
Japanese dishes under the
“Star Chefs” Brand!
YASUJI MORIZUMI
is the first chef to produce an award winning “Michelin Star”
ramen restaurant. Chef Morizumi also became a champion
in the famous TV CHAMPION cooking program in japan
FINE FOOD CAPITAL
1024 7th Floor, Samsen Rd, Dusit, Bangkok 10300 Thailand
Telephone +66 (0)2 669 5700
www.finefoodcapital.com
Copyright © 2015 Fine Food Capital Co. Ltd. (FFC)